Visie

markatconsultancy werkt vanuit het besef dat medewerkers geen middel zijn, maar juist het middelpunt van organisaties.

“Bezig zijn is leuk en moet niet ontaarden in werken.”

Werken drukt een last uit en dat kan niet de bedoeling zijn van
een organisatie. Organisaties willen dat medewerkers vanuit een tevreden gevoel actief en betrokken aan de slag gaan om doelen te realiseren.

Dit bezig zijn is leuk!!!

Wij stralen dat als team uit. Vanuit professionaliteit en grote betrokkenheid bij de organisatie of een persoon geven wij
invulling aan opdrachten, om op die manier de gewenste verandering te weeg te brengen.

Wij “motoriveren” mensen, waarmee wij bedoelen: het (re)activeren van persoonlijke en organisatie ontwikkelingsdoelen.