De dienstverlening van onze netwerkorganisatie
richt zich in hoofdzaak op :

voor organisaties:

HRM – beleid ontwikkelen en implementeren

Met name in het MKB en kleinbedrijf heeft men te weinig tijd voor HRM activiteiten. Wij bieden u de gelegenheid om samen met u het beleid te bedenken en daarna ook te implementeren. Wij stropen graag de mouwen op om aan de slag te gaan in de praktijk vanuit die werkelijkheid.


Verandertrajecten

Veranderen is leuk. Tijdens deze trajecten denken we graag mee en proberen mede uitvoering te geven aan deze processen.


Teambuilding workshops

Om de aanwezige knowhow veilig te stellen, zijn organisaties bereid veel te investeren in de eigen medewerkers. De workshop Teambuilding is een uitstekend instrument om dit te realiseren. De onderwerpen die in de workshop aan de orde komen, hebben te maken met lange termijnplanning, pro actief functioneren, de integratie van de verschillende beleidsvelden, het stimuleren van betrokkenheid, zelfcontrole en beschikbaarheid. Tevens kijkt het team naar de groepsrollen van Belbin. markatconsultancy ontwikkelt deze workshops op maat.


Management development trajecten

De jonge en talentvolle medewerkers bij hun ontplooiing en ontwikkeling coachen en begeleiden naar de doelen van de organisatie. Opleiding- en ontwikkeldoelen formuleren en persoonlijke ontwikkelplannen opstellen.


Functie op competentie niveau beschrijven en indelen

Vanuit het organigram bestaande functie herschrijven,
actualiseren en nieuwe functie toevoegen en beschrijven.
Ook voorstel opstellen tot indeling en waardering.


Werving en selectie van personeel

Content volgt


Preventieve workshops Burnout

Werknemers, die een hoge werkdruk ervaren, gunnen zich
zelden de rust en de ruimte om te luisteren naar de signalen
van het eigen alarmsysteem. Zij negeren deze signalen en blijven presteren onder stress en spanning. Uiteindelijk leidt dit tot een verlies van energie en een uitputting van de emotionele reserves. Dit heeft een hoog ziekteverzuim tot gevolg. Om dit proces tijdig
te keren is de workshop (pre) burnout ontwikkeld.
Bij burnout is er sprake van een verstoring van het lichamelijk en geestelijk controlesysteem om de stress te reguleren die aan
arbeid gerelateerd is. markatconsultancy hanteert methoden,
visies en werkwijzen waarmee deelnemers in staat zijn om de balans in het stressregulerende vermogen weer te herstellen.


voor groepen:

Presentatietrainingen

Content volgt


Sollicitatietrainingen

Content volgt


Netwerkgesprekken trainingen

Content volgt


Opstellen cv’s

Content volgt


voor individuen:

Loopbaanbegeleiding

De begeleiding en coaching is gericht op het helder krijgen van het (functionerings-) probleem. De adviseurs helpen de kandidaten bij het specificeren, confronteren en structureren van het probleem. De kandidaat zelf vervult de meest actieve rol. Uitgangspunt is namelijk dat betrokkene zelf verantwoordelijk is en blijft voor de oplossing. Het accent bij de advisering ligt op zelfreflectie. De oplossing voor het probleem ligt in de mens en de organisatie zelf. De innerlijke drijfveer van de mens is immers de belangrijkste succesfactor.


Loopbaan bemiddeling

Bij de beoordeling van werk en loopbaan en bij het maken van essentiële keuzes richt de aandacht zich vooral op zelfonderzoek. Dit introspectieve gedeelte kent de items:

- wie ben ik?
- wat kan ik?
- wat wil ik?

Met de uitkomsten van deze onderzoeken stelt de kandidaat zichzelf de vraag of hij/zij bij de huidige werkgever op de goede plek zit. Het kan ook zijn dat de kandidaat de eigen kwaliteiten (‘wie ben ik?’) en loopbaanwaarden (‘wat wil ik’?) inzet op een andere werkplek. Loopbaanbemiddeling is hier een reële optie, zowel binnen als buiten het eigen bedrijf, waarbij een concreet persoonlijk ontwikkel- en actieplan leidend is.


Toeleiding naar de arbeidsmarkt

Voor kandidaten die weinig tot geen aansluiting hebben met de arbeidsmarkt heeft markatconsultancy het traject jobhunting ontwikkeld. Jobhunting is gericht op het wegnemen van de barrières die toetreding tot de arbeidsmarkt hebben bemoeilijkt. Samen met de deelnemer inventariseert de markatconsultancy adviseur de aanwezige kwaliteiten en competenties. Vervolgens start een maatgerichte training met als doel het verwerven van een passende werkplek. Werkervaringstages en cursussen maken deel uit van jobhunting. Deze aanpak biedt kandidaten de mogelijkheid opnieuw te wennen aan aspecten als arbeidsritme, samenwerken met collega’s en werken onder druk.


Persoonlijkheidsanalyses

markatconsultancy werkt regelmatig samen met externe medewerkers zoals trainers, HRM adviseurs, ervaringsdeskundigen en experts op het gebied van psychotherapie, natuurgeneeswijzen en fysiotherapie.


Persoonlijke assessments

Bij de ontwikkeling en uitvoering van assessments werken de adviseurs nauw samen met de specialisten van HR-organizer. Dit is een gerenommeerd bureau dat betrouwbare psychologische testen digitaal ontwikkelt en afneemt.


Outplacement

Outplacement of beter nog: “rightplacement” heeft als doel
de deelnemer in het juiste vel op de juiste werkplek te krijgen. Het voortraject kent dezelfde aspecten als het traject van loopbaanbemiddeling. Het is immers een proces waarbij de kandidaat afscheid neemt van de oude werkplek, zich herbezint en zich oriënteert op een nieuwe toekomst. Bij rightplacement gaat de kandidaat op een fundamentele en kritische manier op zoek naar de kwaliteiten, de loopbaanwaarden en de competenties (‘wat kan ik?’) die hij wil inzetten bij het vinden van een nieuwe werkplek. Naast deze sterk individueel gerichte begeleidingen bestaat de mogelijkheid voor groepsactiviteiten. Medewerkers van markatconsultancy ontwikkelen en geven trainingen op maat, onder andere op het gebied van solliciteren en netwerkgesprekken.


Introspectieve trajecten

Content volgt


Individuele Re-integratietrajecten

Content volgt


Interventietrajecten

Content volgt


Begeleiding bij Burn Out

Content volgt